Sữa Dưỡng Thể Cho Bé ATOPALM MLE LOTION

680.000 VNĐ

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

베이비 로션

아토팜 몰 로션

 

-아토팜 MLE 로션은 기름기가없고 수분을 공급하여 건조하고 민감한 피부를 진정시킵니다. 피부의 수분 증발을 방지하고 환경 스트레스로부터 피부를 보호합니다.

-피부 내부의 수분 증발 방지 (깊은 보습 효과)
-박테리아 및 외부 알레르겐의 침투로부터 피부를 보호합니다.
-피부 노화를 유발하는 자유 라디칼로부터 피부를 보호합니다

-피부를 진정시켜 더욱 건강하게 만듭니다.

780wOWyDvgGHQ2T6AsVj_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Atopalm Mle Lotion을 사용하는 사람 :
-이 제품은 성인과 어린이 모두에게 사용할 수 있습니다. 건성 피부, 매우 건조하고 민감한 피부, 피부염에 이상적
-피부 그라인딩, 필링 등과 같은 강력한 치료 후 피부 회복에 도움
-아토팜 멀 로션은 아토피 성 피부염 (질병) 환자에게도 좋습니다 습진) : 피부를 부드럽게하고 발적과 가려움을 줄이는 데 도움이됩니다.

QrUd1GWpMH0YvGO0cCxy_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

아토팜 브랜드 정보 :

-몇 년이지나면서 ATOPALM은 미국, 영국, 호주, 러시아, 중국, 대만 등 10 개국 이상으로 수출하여 한국의 기술력을 지속적으로 향상 시켰습니다. 뛰어난 성장을 달성하십시오.

아토팜 (ATOPALM)은“스킨 솔루션 (Skin Solutions)”이라는 책에서 마이애미 대학 피부과-Dr. Baumann의 세계적으로 유명한 미국 전문가에 의해 민감한 피부에 이상적인 제품으로 평가되었습니다.

ij1OYmi2sB4gtg6y3ebC_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

-건성 피부-촉촉 해짐
-민감한 피부-건강 해짐
-아기 1 세, 2 세, 3 세 및 4 세 … 모든 아기가 사랑하고-돌보고 보호 될 때마다 포괄적.
-특수 수식 MLE (R)은 인증을 받았으며 보습 벽을 만들고 아기의 민감한 피부를 보호합니다.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sữa Dưỡng Thể Cho Bé ATOPALM MLE LOTION”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *